Mission, vision og værdier

Comtec International Carl Backs A/S bygger på et forretningsgrundlag baseret på service, knowhow, troværdighed, nærhed samt tilgængelighed som netop er karakteristisk for vores organisation.

 

Comtec International Carl Backs leverer produkter, service og uddannelse indenfor områderne arbejds- og profiltøj, sikkerhedsfodtøj, personlige værnemidler, faldsikring samt gaveartikler. Vi bestræber os på at levere den totale løsning til kunden.

 

Mission:

 • Vi skaber maksimal sikkerhed og trivsel for vores kunder gennem stærk og kompetent service, rådgivning, uddannelse og fokus på kundens behov.
 • Vi overholder gældende lovgivninger, opfører os etisk korrekt og tager ansvar for samfundet.
 • Vi uddanner, involverer og fordeler ansvar til vores medarbejdere.
 • Vi skal være en bæredygtig forretning og være glade for at gå på arbejde.

 

Vision:

Vi vil skabe værdi og omkostningsbesparelser for vores partnere via service, rådgivning, produkttilpasning, lettilgængelige webshops samt hurtig og præcis levering.

 

Værdier:

I Comtec Int. Carl Backs har vi fem leveregler, som alle medarbejdere forpligter sig til at efterleve. Levereglerne er med til at skabe et solidt sammenhold og en stærk forretning til gavn for kunder og samarbejdspartnere.

 

1. Arbejdsglæde/ Trivsel

 • Vi har en fælles opgave i at sikre, at alle får en god dag – hver dag
 • Vi afholder sociale arrangementer for at styrke fællesskabsånden
 • Vi søger og forventer indflydelse på vores daglige arbejde
 • Vi tager ansvar for kollegaers og egen trivsel
 • Vi udviser rummelighed og giver plads til alle via en positiv attitude

 

2. Kommunikation

 • Vi modtager løbende information fra teamleder (fra møder o. l.)
 • Vi diskuterer åbent de udfordringer, vi møder, for at finde bedre løsninger
 • Vi lytter og giver konstruktiv tilbagemelding på spørgsmål/forslag
 • Vi afholder ansættelses- og fratrædelsessamtaler
 • Vi afholder månedsmøder, hvor der er mulighed for at komme med forslag/mødepunkter

 

3. Dynamik

 • Vi tager initiativ og udviser energi
 • Vi overholder fastlagte procedurer
 • Vi udviser interesse og er opsøgende i vort arbejde
 • Vi ser muligheder i stedet for begrænsninger
 • Vi er omstillingsparate i en altid omskiftelig hverdag

 

4. Teamspirit

 • Vi har en synlig ledelse, som skaber en fælles retning for alle i virksomheden
 • Vi hilser forskellighed velkommen og udnytter denne positivt
 • Vi deler viden og informationer for at udvikle hinanden

 

5. Faglig Kompetence/ Uddannelse

 • Vi opnår faglighed via intern/ekstern træning og uddannelse
 • Vi accepterer, at der begås fejl (men vi prøver at begrænse gentagelser)
 • Vi afsætter tid til oplæring, så nyansatte kommer godt i gang og føler tryghed i deres nye job
 • Vi er løsningsorienterede over for vores kunders behov