Kvalitetspolitik Comtec International A/S

 

 

 

 

Formål:

Sikre at virksomhedens kvalitetspolitik er specificeret og i overensstemmelse med vo-res målsætninger.
Comtec International A/S er forpligtiget til at yde alle vores kunder høj kvalitet, profes-sionel levering og service som er skræddersyet til deres behov. Dette understøttes af kravet om at forbedre sig konstant, give kunderne værdi for pengene, levering til tiden samt kundetilfredshedsundersøgelser.

Ansvar:

Det er virksomhedens CEO der er den ansvarlige for virksomhedens overordnede kva-litet, alle ansatte er ansvarlige indenfor deres egne arbejdsområder således, at kvalitet er en del af hele virksomheden.

Procedure:

Vi opnår kvalitet ved at arbejde efter vores kvalitetsprocedurer samt kravene i DS EN ISO 9001:2015 standarden.

 

I henhold til vores kvalitetspolitik skal vi sikre og dokumentere at vores kvalitet kon-stant forbedres og altid er på det højest mulige niveau.

Dette opnås ved:
• 24/7 kundeservice – 365 dage om året
• Vi er altid i tæt dialog med kunden – Giver feedback
• Vi holder altid hvad vi lover
• Vi er altid forpligtet til at give kollegaer feedback – så vi hele tiden forbedrer os
• Vi kontrollere løbende vores leverandører og holder øje med deres performan-ce
• Vi uddanner vores medarbejdere således de altid er kompetente og fagligt ru-stet til opgaverne
• Vi laver løbende interne audit af vores interne procedurer
• Vi laver målsætninger som kan hjælpe os med at nå vores vision
• Vi laver løbende ledelsesevalueringer
• Vi har skrevne procedurer og instrukser for alle vores processer og arbejdsru-tiner – hvilket er vitalt for at opnå den krævede kvalitet og sikkerhed i vores opgaver og projekter

For at sikre den fortsatte forbedring og effektivitet af kvalitetssystemet bliver vores in-terne procedurer jævnligt efterset og selve systemet opbevares i et sikkert web base-ret kvalitetssikringsprogram som alle medarbejdere har adgang til

Med Venlig hilsen
CEO
Morten Espersen