CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) også kaldet samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse der bruges, handler det om, at virksomheden udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund.

Ansvarlig leverandørstyring
I samarbejde med vores leverandører er vi med til at sikre, at vores leverandører agerer samfundsansvarligt, og skabe løbende forbedringer af leverandørernes CSR-forhold. Vi har især fokus på højrisikoleverandører, der f.eks. kommer fra brancher, der er kendt for at have særlige udfordringer eller lande, hvor national lovgivning og internationalt anerkendte principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption ikke fuldt ud respekteres.